Projekty esf / Klíčové aktivity projektu / Struktura vzdělávacího systému / Cílové skupiny / Kontakt

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita č.1
Vytvoření vzdělávacího programu
- Vytvoření vzdělávacího programu bude v úvodní fázi realizováno nastavením parametrů nezbytných pro jeho funkčnost. Bude utvořena struktura vzdělávacích modulů specifikovaných do 6 vzdělávacích okruhů. Každý modul bude tvořen jednotlivými kurzy a tematickými celky. Součástí bude kurz zaměřený na získání kompetencí pro práci ICT, aby účastníci dalšího vzdělávání měli potřebné kompetence pro práci v e-learninovému systému. 
Klíčová aktivita č 2.
 Webový portál projektu
- Cílem aktivity je vytvořit jednotný prostor pro přístup k rozšířené nabídce dalšího vzdělávání ve formě webového portálu jehož součástí bude e-learning a umístění elektronických výstupů ze všech aktivit na jedno místo.
Klíčová aktivita č.3
 Pilotní ověření
- Cílem aktivity je ověření funkčnosti vytvořeného systému a pilotní ověření vzdělávacích modulů. Pilotní ověření modulů bude probíhat ve vybraných stavebních firmách Olomouckého kraje. Účastníci pilotního ověření budou rozděleni do skupin, jedním z kritérií pro výběr účastníků pilotního ověření bude organizační struktura daného subjektu s ohledem na strukturu a poměr pracovních pozic, rovněž s ohledem na rovné příležitosti
Klíčová aktivita č.4
Průběžná a závěrečná evaluace
- Cílem této aktivity je systematické využívání jeho výstupů pro zkvalitnění obsahu dílčích modulů a následně celého systému vzdělávání.