Projekty esf / Klíčové aktivity projektu / Struktura vzdělávacího systému / Cílové skupiny / Kontakt

Cílové skupiny

 

Cílovými skupinami projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání. Cílová skupina účastníků dalšího vzdělávání je tvořena zaměstnanci zejména soukromých firem v Olomouckém kraji (kritériem je místo výkonu práce nebo místo trvalého bydliště), jejichž předmět podnikání je stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské a pozemní stavby. Cílová skupina je tvořena jednotlivými pracovníky odborných profesí z oblasti výstavby inženýrských sítí (např. inženýrské sítě pro kapaliny a plyny), výstavby ostatních staveb, elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (vše v rámci CZ NACE 42 - Inženýrské stavitelství a CZ NACE 43 - Specializované stavební činnosti).